Elmeloppet

Information

Här finner du all information du behöver om Elmeloppet. Vi uppdaterar hela tiden med ny information, så håll koll!

Anmälan

Du anmäler dig till loppet via vår hemsida. Ordinarie anmälan stänger 14e September 2019. I mån av plats tas efteranmälan emot på tävlingsdagen fram till 10:30, i samband med utdelning av nummerlapp. En extra avgift på 50 kronor tillkommer. Vi tar emot max 550 deltagare. Representerar du en idrottförening eller företag som sponsrar loppet och vill anmäla många på en gång? Ta kontakt med oss för mer information.

Banmarkering

Alla banor är uppmärkta med skyltar och snitsling. Observera att loppet går på en tur/retur bana!

Bansträckning

Bansträckningarna kommer presenteras på vår hemsida i god tid innan loppet

Barn

Elmeloppet 1km har ingen tidtagning och ingen resultatlista publiceras. Som förälder får man givetvis springa med sina barn.

Brutet lopp

Löpare som avbryter loppet ska snarast anmäla detta till någon av funktionärerna. Tidtagningschipet ska återlämnas till arrangören.

Friskhets- och hälsointyg

Loppet genomförs på egen risk och att man bör vara fullt frisk och tillräckligt tränad för uppiften. Elmhults Sport Club har inget krav på att deltagarna skall kunna visa upp ett friskhetsintyg i samband med start. Inte heller ställer Elmhults Sport Club krav på att man nyligen genomgått en hälsokontroll. Dock uppmuntrar Elmhults Sport Club till detta om någon känner sig osäker på sin hälsa/förmåga.

Hitta rätt

Google Maps

Klasser och starttider (med reservation för ändringar)

Elmeloppet 1km (barn upp till 17 år) startar 11.00.

Elmeloppet 6km (allmän klass) startar 11.30.

Elmeloppet 10km (allmän klass) startar 11.40.

Mat och dryck under loppet

Vi bjuder alla deltagare på dryck och hemmalagat indiskt snacks vid målgång. Det kommer även finnas en vätskestation som serverar vatten utmed 10km banan.

Nummerlapp

Samtliga deltagare bär nummerlapp på bröstet. Du får din nummerlapp i ett personligt startkuvert. Det finns säkerhetsnålar i kuvertet att fästa nummerlappen med. Nummerlappskontroll finns utmed banan. Det är inte tillåtet att vika eller klippa i nummerlappen.

Omklädning

Vi erbjuder lokaler för omklädning och dusch i Klöxhultsskolands idrotsshall, i direkt anslutning till start- och mål området. Toaletter finns också i omklädningsrummen.

Parkering

Parkeringsplatser finns i anslutning till Klöxhultsskolan och Liljebackens förskola. Om de är upptagna hänvisas bilister till allmänna parkeringsplatser i närområdet. Samåk gärna till loppet då det finns begränsat antal parkeringsplatser att tillgå! Det finns även stora parkeringsmöjlligheter utanför IKEA of Sweden på Tulpanvägen, ca 500m från start- och mål området. Vi ser gärna att du väljer cykeln istället för bilen.

Priser och prisutdelning

Priser till de tre första i resp klasser (ej barn- och promenadklass). Alla som fullföljer erhåller Elmeloppets medalj.

Promenad

Detta är ett motionslopp och alla är hjärtligt välkomna. Målet stänger dock klockan 14.00 och det bör respekteras. Bedömer man att man inte klarar denna tid, så bör man ej heller ställa upp. I övrigt gäller att gångare ska lämna företräde för snabbare löpare vid start/möte/förbipassering då banan på sina ställen är ganska trång. Här gäller det alltså att ha uppsikt bakåt. Promenadklassen har ingen tidtagning, men nummerlapp måste bäras av deltagarna.

Regler

Svenska friidrottsförbundets regler gäller. Du deltar i loppet på eget ansvar.

Resultat

Resultat kommer att anslås vid start och mål området samt på hemsidan. Resultaten är preliminära de första 24 timmarna efter att målet stängts.

Servering

Servering med bl a korv med bröd, fika, kaffe, dryck kommer att finnas vid start och mål området.

Tidtagning

Tidtagning sker elektroniskt. Med din nummerlapp följer ett tidtagningschip som du ska bära under loppet. Chipregistrering sker vid start och vid målgång. Alla tider som presenteras är så kallade nettotider, dvs tiden från det att du passerar startlinjen tills du passerar mållinjen.

Gör och gör inte med ditt chip:

  • Chipet sitter fast i nummerlappen och får inte tas bort.
  • Om du inte kan fullfölja loppet måste du lämna ditt chip och nummerlapp till en funktionär.
  • Lämna ditt chip och nummerlapp till funktionärerna vid målgång omedelbart efter mål.

Från det att du hämtar din nummerlapp är du personligen ansvarig för chipet och att det återlämnas omedelbart efter målgång. Kontrollera därför din nummerlapp noggrant så du fått ditt chip.

Uppvärmning

Friskis & Svettis Älmhult står för uppvärmningen som är innan barn- och junior loppet samt gemensam uppvärmning för 6 km respektive 10 km klasserna.

Väsk- och värdesaksförvaring

Vi ansvarar inte för väskor eller värdeförvaring.

Åldersgräns

Alla kan delta i Elmeloppet, Målsman ansvarar för löpare i barn- och junior klassen.

Återbud

Anmälan är bindande. Vid uppvisande av läkarintyg, som påvisar skada som inträffat efter anmälan och omöjliggör deltagande, kan anmälan flyttas över till nästa års lopp istället.

Överklagan

För den som vill lämna in anmälan om fusk eller överklaga resultatlistor så skall det inlämnas skriftligt till tävlingsexpeditionen eller via e-post senast 12 timmar efter det att målet stängt.

Översikt

Här är en enkel översikt av området runt Klöxhultsskolan