Elmeloppet

Medlemmar

Är du medlem i Elmhults Sport Club anmäler du dig till loppet via detta formuläret. Samma regler som alltid gäller.

If you are a member of Elmhults Sport Club, you register for the race using this form. Same rules as always apply.